Και μετά τι;

strike_19a.jpg

Η τελευταία πορεία, πριν την ψήφιση του ασφαλιστικού, στην Θεσσαλονίκη. Αύριο ψηφίζεται. Και μετά τι;

strike_19b.jpg

Σαφώς μικρότερη συμμετοχή, σαφώς υποτονική.

strike_19c.jpg

Κάναμε την βόλτα μας, αφήσαμε τα πανώ στο υπουργείο και μετά τι;

ΥΓ. Κουνημένες φωτογραφίες και λοιπά σαχλεπίσαχλα σχολιάκια περί της πορείας, στου ΠάνωςΚ., εδώ κι εδώ

One Response to Και μετά τι;

  1. Ποιος είναι αυτός ο ανώνυμος και εμφανώς φαυλεπίφαυλος αντμινιστράτορας που αποκαλεί σαχλεπίσαχλα τα σχόλιά μου;